Directe Toegankelijkheid Oefentherapie (DTO)

dtoNaar de oefentherapeut?

Dat beslist u voortaan zelf. Met klachten die samenhangen met houding en beweging, kunt u vanaf 1 januari 2008 rechtsstreeks naar de oefentherapeut.

Bij Mensendieck Nieuw-Zuid zijn we DTO geschoold. Voorafgaand aan de behandeling voert de oefentherapeut een screening uit. Op grond daarvan wordt duidelijk of oefentherapie in uw geval ook inderdaad de aangewezen behandeling is, of dat het raadzaam is dat U toch eerst een arts raadpleegt. Indien er geen reden is om een arts te raadplegen, dan zal de oefentherapeut verder gaan met een oefentherapeutisch onderzoek.
Dan volgt de laatste stap: het opstellen van een behandelplan.

Daarna gaan we de oefeningen intrainen en zal ik u practische tips, adviezen en oefeningen geven die u direct kunt toepassen in al uw dagelijkse bezigheden.

Oefentherapie Mensendieck

Wat doet een oefentherapeut Mensendieck?
Een oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen. In relatie tot uw klachten .Ook krijgt u inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn,(over)belasting en spanningen.Samen met uw oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van uw klachten.

Uw oefentherapeut begeleidt en traint u in het aannemen van een gezondere houding. U wordt zich bewust van negatieve gevoelens en leert deze gewoonten te doorbreken.
U werkt onder persoonlijke begeleiding van uw oefentherapeut aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning en brengt uw lichaam weer in goede conditie. U ontdekt hoe u uw houding en manier van bewegen kunt veranderen.

Zo leert u hoe u zelf met uw klachten om kunt gaan en kunt voorkomen dat deze terugkeren.
Zowel de werkomgeving als thuissituatie als uw hobby’s en het sporten komen aan de orde.

Door de adviezen van de oefentherapeut toe te passen,leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren tijdens al uw dagelijkse bewegingen.
Wij bieden oefentherapie aan op 2 vestigingen in Amsterdam: op de hoofdlocatie in de Amsterdamse Rivierenbuurt (Churchill-laan) en op de locatie  Willemsparkweg.

McKenzie therapie

mckenzie-therapieIn de zeventiger jaren is door Robin McKenzie een oefentherapie ontwikkeld voor discogene (tussenwervelschijf) klachten, bestaande uit repeterende oefeningen.
Hoewel de oefeningen in eerste instantie tegenstrijdig lijken met de ideeën van de oefentherapie Mensendieck kunnen ze een goede aanvulling vormen.

Mc.Kenzie maakt onderscheid in 3 oorzaken van mechanische rug- en nekpijn:

 1. pijn door houdingsafwijkingen
 2. pijn door bewegingsbeperking of dysfunctie
 3. pijn door derangement(=verplaatsing van de tussenwervelschijf)

Het basisprincipe van de Mc.Kenzieoefeningen:

 • Dmv extensie(strekken) of flexie(buigen)- oefeningen proberen het materiaal in de discus te verplaatsen.  De structuur en de stofwisseling van de weke delen,inclusief die van de tussenwervelschijf te verbeteren.  
 • Na het oefenen zal de patiënt minder pijn en/of uitstraling moeten hebben.
 • Is er geen effect of vindt er een verslechtering plaats ,dan kan het zijn dat de Mc.Kenzieoefeningen niet geindiceerd zijn.
 • De oefeningen kunt u makkelijk zelf doen door de richtlijnen te volgen.
 • Wetenschappelijk onderzoek bewijst dat  een actief behandelbeleid meer mogelijkheden biedt tot genezing.
 • Het doel van de oefentherapie volgens Mckenzie is dat je de patiënt een manier geeft waarmee hij /zij zelf de klacht kan doen verdwijnen en dat de patiënt op den duur zijn volledige bewegingsvrijheid terugkrijgt.

De Mc.kenziemethode werkt goed wanneer de eerste klachten van uitstralende pijn zich aandienen. Dit geldt zowel voor steeds terugkerende lage rug-als nekklachten. Als de aanvallen frequenter voorkomen en verhevigen.

Massage

massageIk ben gediplomeerd sportmasseur,en ik ben gecertificeerd voor voetreflexmassage.In 2008 heb ik ook mijn certificaat voor stoelmassage gehaald.

Ik maak regelmatig gebruik van verschillende massagetechnieken in mijn behandelingen indien nodig. Naast de oefentherapeutische behandeling kan stoelmassage ontspanning geven van de te gespannen spieren.

Bij een massage herstelt de bloedcirculatie en ontspant het lichaam zich.Veel klachten door overbelasting, vermoeidheid en stress kunnen voorkomen worden of opgeheven.

In deze tijd van computers,technologie en snelheid is er weinig tijd voor rust.
Hoe meer psychische en audiovisuele prikkels  er op de mens afkomen hoe meer klachten er ontstaan door disbalans. Het evenwicht tussen lichaam en geest is weg.

Een stoelmassage kan dan zeer doeltreffend zijn. Stoelmassage is een vorm van massage die ontstaan is in Amerika, en wordt op een speciaal ontwikkelde stoel gegeven. Eigenlijk ligt de oorsprong in de japanse shiatsu.

De doelen van stoelmassage zijn;

 • ontspanning
 • prestatieverbetering
 • anti stress werking
 • evenwicht herstellen
 • versterken van het lichaamsgevoel
 • voorkomen van aandoeningen

Therapeut

therapeut2015Mensendieckpraktijk Nieuw-Zuid( Rivierenbuurt) is in 1990 opgericht door Hanneke den Dikken. Na eerst ervaring opgedaan te hebben in verschillende verpleeghuizen, en verschillende solo – en monodisciplinaire groepspraktijken voor oefentherapie. Tegenwoordig werk ik hoofdzakelijk als soliste, met uitzondering van de drukke periodes en de vacantietijd.

Als oefentherapeut ben ik breed opgeleid en in staat veel klachten goed te behandelen. Vanaf 2006 heb ik ruime ervaring opgedaan in het medisch back & neck centrum , een multidisciplinair centrum in Amsterdam Zuid. Hier heb ik ruim 8 jaar gewerkt.

Vanaf 2011 ben ik ook werkzaam in het Medisch Centrum W Parkweg. Zo hoop ik in samenwerking aan de veranderde vraag naar goede gezondheidszorg te kunnen voldoen.
Ik heb een holistische benadering; lichaam en geest kunnen niet los van elkaar gezien worden.

Inmiddels heb ik jarenlange ervaring opgebouwd met het behandelen van cliënten met diverse klachten aan het houdings/ bewegingsapparaat.

Mijn specialisaties zijn:

 • Wervelkolomklachten volgens de Mensendieck en indien nodig de Mc.Kenziemethode.
 • Bekkenklachten/bekkenbodemklachten bij stress en urge incontinentie
 • Spanningshoofdpijn/migraine
 • Ademhalingsklachten(o.a.hyperventilatie)
 • Slaaptherapie
  Website voor meer informatie: www.slaapoefentherapie.nl
 • Chronische pijnklachten
 • Arbeidsgerelateerde klachten
 • Houdingsklachten bij kinderen
 • Aangesloten bij het landelijk netwerk chronische pijn. De website www.netwerkchronischepijn.nl vind u hier.

Bij veel klachten werk ik naast de oefentherapeutische aanpak met ontspanningsmethoden.

 • relaxatie volgens Jacobsen
 • autogene training
 • visualisaties
 • mindfulness

Kwaliteit

kwaliteitTeneinde de kwaliteit in mijn praktijk te waarborgen neem ik deel aan intercollegiaal overleg.

Mensendieck Nieuw-Zuid Amsterdam heeft samenwerkingsverbanden met andere (para)medici:

 • (ortho)-manuele geneeskunde
 • acupunctuur
 • diëtiek
 • podologie
 • sportmasseur
 • osteopaten
 • ergotherapie
 • psychologen

Hanneke den Dikken volgt regelmatig bij-nascholingsactiviteiten.

Aangesloten bij Artrose Netwerk.

Aangesloten bij Netwerk Chronische Pijn.

Lid van het kwaliteitsregister voor paramedici.(19900964193)
Lid van de VvOCM(vereniging voor oefentherapeuten Cesar/Mensendieck)


Kwaliteitsmonitor Qualizorg

Vanaf januari 2015 starten wij met Qualizorg. Qualizorg is een onafhankelijke organisatie die patiëntervaringen toetst. Op basis van door u -anoniem- aangeleverde gegevens na afloop van de behandeling wordt uw ervaring met onze praktijk gemeten. Met de uitkomst van de resultaten kunnen wij de zorg nog beter op uw behoeften afstemmen.

Ik stel uw deelname aan dit onderzoek zeer op prijs in het belang van het optimaliseren van de zorgverlening. Na afloop van de behandeling stuurt Qualizorg u een digitale vragenlijst toe.


logo-oefentherapeutlogo-kwaliteitsregister-paramedici

Vergoeding

vergoedingWanneer u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen van oefentherapie vergoed door uw zorverzekeraar. Het aantal behandelingen is afhankelijk van wat voor soort aanvullende verzekering u heeft.

LINK NAAR VERGOEDINGENOVERZICHT 2016

 

Tot 18 jaar niet chronisch:
De 1e 9 behandelingen worden gedekt door de basisverzekering met als mogelijkheid nog 9 behandelingen extra indien niet het gewenste resultaat is bereikt.

Tot 18 jaar, chronische aandoeningen :
Per zorgverzekeraar kan het aantal vergoedingen verschillen. Kijk dit na in uw polis.

Volwassenen niet-chronisch:
De vergoeding van oefentherapie Mensendieck vindt plaats vanuit de aanvullende verzekering. Deze loopt uiteen van 9 behandelingen per jaar tot onbeperkt. Bij enkele verzekeringen geldt deze vergoeding per indicatie.

Chronische aandoeningen :
Na de 20e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed. De 1e 20 behandelingen komen uit de aanvullende verzekering, of voor eigen rekening.
Welke chronische aandoeningen in aanmerking komen voor deze vergoeding is vastgesteld door het ministerie van Volksgezondheid in de zogeheten lijst Borst. Ik heb met alle zorgverzekeraars contracten. Ga bij uw verzekering na hoeveel behandelingen er worden vergoed. Let ook op het aantal behandelingen fysiotherapie. Bij sommige verzekeringen is de vergoeding het totaal aan behandelingen oefentherapie en fysiotherapie.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen bel dan 24 uur van te voren af (wanneer u maandag een afspraak heeft, dient u vrijdag voor 17 uur af te bellen).

Onze therapeut

Hanneke den Dikken
Churchilllaan 53-a
1078 DG Amsterdam
T:  020 - 662 64 47
M:  06 - 12 98 98 59
E:  info@mensendieck-nieuwzuid.nl

Aangesloten bij

logo-oefentherapeut

Ingeschreven bij

logo-kwaliteitsregister-paramedici